تناسب رنگها در چیدمان منزل: آبی و سفید

در فنگشویی، رنگ آبی از رنگهای عنصر آب است که باعث ایجاد حس آرامش و سرزندگی است و رنگ سفید جز رنگهای عنصر فلز است که باعث تمرکز، آرامش و افزایش انرژی محیط می‌شود. به همین دلیل یکی از بهترین ترکیب رنگها در چیدمان منزل، ترکیب رنگهای آبی و سفید ادامه مطلب…