نام اثر: الله تویی
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام این اثر برگرفته از رباعی زیبای ابوسعید ابوالخیر است:
الله تویی وز دلم آگاه تویی
درمانده منم دلیل هرراه تویی
گرمورچه‌ای دم زند اندر ته چاه
آگه زِ دَمِ مورچه در چاه تویی

نام اثر: خدا
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: بسم الله الرحمن الرحیم
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: خدای کهکشانها
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: جان و جهان
تکنیک: پتینه‌کاری با گواش، ورق طلا و خمیر برجسته‌کاری

نام اثر: هیچ نیست جز او
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام این اثر برگرفته از بیت مشترک در ترجیع‌بند زیبای هاتف اصفهانی است:
که یکی هست و هیچ نیست جز او
وحده لااله الاهو

نام اثر: ستاره خوشبختی
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: عقل و عشق با دو نقطه مشترک
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: پروانه‌ها در باغ
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: گلستان
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: در اعماق کهکشانها
تکنیک: آبرنگ

نام اثر: مناجات
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری

نام اثر: پشت دریاها شهری است …
تکنیک: آبرنگ و برجسته‌کاری